واکنش بنگاه‎ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و تأثیر آن بر اشتغال نیروی‌کار (مطالعه موردی بخش صنعت ایران)

نویسنده

دانشجوی دوره‎ی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

نحوه‎ی واکنش بنگاه‎ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده‌های تولید توسط آن‎ها تأثیر می‎گذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه‎های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسک‌پذیری و ریسگ‌گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهاده‎ی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیروی‌کار) آزمون و تحلیل شده است.
نتایج نشان می‎دهد که بنگاه‎های صنعتی فعال در زیربخش‎های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنی‌داری از خود نشان نمی‌دهند و بروز نااطمینانی تقاضا تأثیر معنی‌داری بر نسبت به‌کارگیری سرمایه به نیروی‌کار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه‎ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدت‌کاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت به‌کارگیری نیروی‌کار می‌شود. اما در زیربخش‎های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه‎های صنعتی ریسک‌پذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدت‌کاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت به‌کارگیری نیروی‌کار می‌شود.
طبقه بندی JEL: D81, J 21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firms Reaction Against Demand Uncertainty Risk and Its Effect on Labor Employment (Case Study on IRAN Manufacturing Sector)

نویسنده [English]

  • Hamad Azizmohammadlou
چکیده [English]

The quality of firms’ reaction against demand uncertainty affects the production inputs employment. In this research I have studied and compared the behavior of active firms in manufacturing sector with respect to the risk attitude and tested it’s effect on production inputs combination(with the special emphasize on labor employment).
The research findings reveal that active firms in manufacturing of food, beverage and tobacco products (code31), manufacturing of textile, wearing apparel and leather products (code32) and manufacturing of wood and products of wood (code33) don’t significantly react against the risk resulted from demand uncertainty so demand uncertainty has not significant effect on capital-labor ratio. In manufacturing of paper, publishing and printing (code34), due to the risk averseness of the firms demand uncertainty increases the capital-labor ratio. In manufacturing of chemical products (code35), manufacturing of non-metallic mineral products (code36), manufacturing of basic metal (code37) and manufacturing of machinery, equipment and metal instruments products (code38), however, firms negatively react against the demand uncertainty and rise in demand uncertainty decreases the labor intensity in these sub- sectors.
JEL Classification: D81, J21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Demand
  • demand uncertainty
  • Iran
  • Labor demand
  • Large Manufacturing Establishments
  • Risk attitude