اثر هم‎گرایی اقتصادی بر روابط تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و اتحادیه‎های منتخب

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همه‎ی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت‎های نسبی خود به نحو شایسته‎ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم‎گرایی در شاخص‎هایی مثل سیاست‎های پولی، نرخ بهره و پول‎های رایج (نرخ ارز) می‎تواند منجر به گسترش جریان‎های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه‎های اقتصادی شود؟
هدف این مقاله پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا از طریق ارائه‎ی یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطه‌ی بین هم‎گرایی اقتصادی و تجارت بین‌الملل است. هم‎چنین با استفاده از داده‎های 126 کشور جهان در دوره‎ی 1995-2004، یک الگوی اقتصادسنجی تجارت برآورد می‎شود، تا تأثیر پذیری جریان‎های تجاری از هم‎گرایی‎های اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه‎های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم‎گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تأکید دارد.
طبقه‎بندی JEL : C23، F13، J51 و O47

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Economic Convergence on Trade Relations between WTO Members and other Selected Unions

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • ahmad googerdchian 2
  • Yaser Abbaslou 3
چکیده [English]

After establishment of the World Trade Organization (WTO) in 1995, not only all countries around the world had to receive progressively the WTO accession but also those that had higher economic potentials benefited further advantages from their memberships. One goal which has been followed by the WTO has relied on economic convergence.
It is now a time to ask whether convergence in monetary policy, interest rate and exchange rate expands trade relations between the WTO members and between members of other economics unions such as EU, ASEAN and NAFTA.
The purpose of this paper is to find out an empirical answer through analyzing relationship between economic convergence and international trade flows. To this end, we examine such effects on trade by specifying a panel econometric model using data of 126 countries worldwide during the period 1995-2004. The empirical results emphasize the role of global financial convergence on expanding trade relations between members of the WTO and other selected unions.
JEL Classification: C23, F13, J51, O47

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Convergence
  • Economic Unions
  • panel data
  • WTO