شناخت جنبه های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر

نویسندگان

چکیده

در جهان امروز با توجه به تأکیدی که نسبت به افکار اقتصادی می شود ، ومقایسه آن باسال های نیمه اول قرن حاضر ، برای اکثر دولتها ، کاهش فقر امری ضروری و اجتناب ناپذیرمی نماید . به همین لحاظ مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت گرفته و برنامه های کاهش فقربه دفعات در کشور های مختلف به اجرا گذاشته شده است . اجرای سیاستهای کاهش فقر ، بدون تعیین گستره و ابعاد آن ، موفقیت چندانی نخواهد داشت ، و اصولا ً یکی از مسائل مهم در تدوین برنامه های کاهش فقر ، اطلاع از گستردگی فقر حاکم بر جامعه است. مناسب ترین معیار جهت برآورد تقریبی فقر جوامع ، برآورد خط فقر و تخمین درصد جمعیت فقیر می باشد.پس از تعیین گستره فقر ، با بصیرت بیشتری می توان به تصریح اهداف و گزینش روشهای عملی اجرای برنامه های کاهش فقر اقدام نمود. پس ازآن ،برآورد امکانات مالی برای جامه عمل پوشاندن به برنامه های کاهش فقر حیاتی خواهد بود در این تحقیق تلاش بر آنست که جنبه های اقتصادی سیاست کاهش فقر ، مورد بررسی قرار گیرد . برای انجام این بررسی ، تخمین گستره فقر، مشخص نمودن اهداف مورد نظر در اجرای سیاست کاهش فقر و نهایتا ً برآورد امکانات مالی لازم برای دستیابی به اهداف اشاره شده ضروری خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Undrestanding Economic Aspects of Poverty Reduction Programs

چکیده [English]

Government, now, more Than The Fist half of 20th Century, have
accepted. reducing poverty as an inevitably and necessary object.
Implementing poverty reduction programs would not he as succesful as,
without paying enought attention to the dimentions of poverty.
In this way Estimating poverty line and percent ofpoor people are of
the most favorable measures. also we would he enable to make more
precise decisions about objectives and. implemcntary approaches of
Porerty reduction programs. And then it is vital for us to estimate fioncial
needs of implementing poverty alleviation programs.
We, In this research, focus on economic aspects ofporerty reduction
proigrams and estimate extent of poverty, determine objectives of reducing
poverty program, and a Tlast estimate financial needs of the objectives