الگوی عرضه نفت کشورهای غیر اوپک

نویسنده

چکیده

از اواسط دهه 1970 میلادی در پی بالا رفتن قیمت شدید نفت و افزایش شمار تولیدکنندگان نفت خارج از اوپک ، به تدریج عرضه نفت کشورهای غیر اوپک در بازار های نفتی اهمیت در خور توجهی یافت بطوری که در دهه 1980 سهم کشورهای غیر اوپک در بازار جهانی نفت از سهم اعضای اوپک بیشتر شد. دراین مقاله عوامل مهم موثر در شکل گیری عرضه نفت کشورهای اوپک بررسی و الگوی عرضه این کشورها بر پایه متغیرهای مهم قیمت مورد انتظار نفت و نرخ موثر ارز، طراحی و تخمین زده شده است.بر پایه نتیجه گیری مقاله ، تخمین الگوهای خطی و غیر خطی عرضه نفت اوپک بیانگر رابطه مثبت عرضه نفت کشورهای غیر اوپک با قیمت مورد انتظار نفت و نرخ موثر ارز کشورهای عمده صنعتی در مقابل دلار آمریکا می باشد

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-