اثر حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی خوراکی بر توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بر اساس شبیه سازی داده های خرد با استفاده از مدل EASI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد انرژی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به‌ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت­ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به­ منظور هدفمندی یارانه­ ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم­ مرغ، لبنیات و روغن­نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک­ های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک­ های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست­ رفته خانوار، پرداخت می‌کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه‌های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل­و­نقل و سایر گروه­ ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت­ شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته ­های نخست به‌کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت­ های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به‌کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش­ های قیمتی و درآمدی و شبیه‌سازی اطلاعات هزینه­ ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه‌های کالایی، در کوتاه‌مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می‌شود.
طبقه‌بندی JLE: C32, E42, F37, D63
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eliminating the preferential exchange rate of basic foodstuffs on income distribution in urban areas of Iran based on micro data simulation using EASI model

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Salem 1
 • Masoumeh Azizkhani 2
 • Javad Arab Yarmohamadi 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Master's Student in Energy Economics, Economics of Energy and Resources Dep., Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Economic Affairs Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The policy of providing foreign currency at preferential exchange rates for the import of basic goods, especially food, was implemented at the beginning of 2018 to support the more vulnerable segments of society. On 9, May, 2022, four years into the implementation of this policy, however, the government eliminated the preferential exchange rate for some commodities such as red meat, chicken meat, eggs, dairy products, and vegetable oils, given the country's economic conditions to target the subsidies, mitigate the negative effects of the policy, and help improve the economic situation. Furthermore the government has also started to pay a monthly sum of 400,000 Tomans to the first three income deciles, and 300,000 Tomans to the next income deciles of society in cash to compensate for the welfare loss to households. This study investigates the effects of removing the preferential exchange rate on the demand for the above-mentioned food and non-food commodities including clothing, housing, transportation, and other goods that are of great importance in the household consumption basket, taking into account some demographic variables including household size, gender, age, education level, and the employment status of the household head in the first weeks of implementing the policy. The percentage increase in the price of the studied food products in the time interval before and after the implementation of the policy is calculated based on the official prices presented by the Ministry of Industry, Mine and Trade. The effect of the implementation of eliminating the preferential exchange rate policy on the welfare of Iranian urban households is investigated by applying the EASI demand system model, extracting price and income elasticities of demand, and simulating the cost data of individual households after the implementation of the above policy using the compensating variation (CV) measure and recalculating the Gini coefficient. According to the results, the Gini coefficient indicating the reduction of inequality, will be relatively improved in the short term if the government implements the policy, assuming the price of other goods remains constant.
JEL Classification: C32, E42, F37, D63

کلیدواژه‌ها [English]

 • EASI demand system model
 • preferential exchange rate
 • microdata simulation
 • Gini coefficient
 1. پروین، سهیلا (1389). تأثیر تغییر قیمت بر فقر. اقتصاد مقداری،7(2)، 95-117.
 2. جعفری‌صمیمی، احمد و فرج‌زاده، زهرا (۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 41(1)، 1-16.‎
 3. خرمی­مقدم، سیمین، زارع مهرجردی، محمدرضا، مهرابی­بشرآبادی، حسین و بخشوده، محمد (۱۳۹۳). تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11(1)، ۱-۱۶.
 4. خداپرست، جلیل، اشک­تراب، نیلوفر و نعمت­الهی، زهرا (۱۳۹۷). آثار افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه و فقر خانوارهای شهری ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32(4)، 287-298.‎
 5. دادگر، یداله، نظری، روح‌اله (1390). تحلیل رفاهی سیاست­های یارانه­ها در اقتصاد ایران.‎ رفاه اجتماعی. ۱۱ (۴۲). ۳۳۷-۳۸۰.
 6. رحیمی­نیا، هیوا. اکبری مقدم، بیت­اله (1395). آثار اصلاح یارانه­ها بر نابرابری رفاهی در ایران (مدل­سازی CGE و شاخص تغییرات معادل (EV). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 5 (17). ۲۴۳-۲۷۱.‎
 7. صحبتی، زهرا، خسروی‌نژاد، علی­اکبر و خداداد­کاشی، فرهاد (۱۳۹۲). ارزیابی افزایش قیمت مواد‏ غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران. راهبرد اقتصادی. 2 (4).‎ 73-93.
 8. قهرمان‌زاده، محمد، ضیایی، محمدباقر، پیش­بهار، اسماعیل و دشتی، قادر (1394). اندازه‌گیری تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی.‎ اقتصاد کشاورزی، ۹ (۴). ۹۷-۱۱۹.
 9. مهرآرا، محسن و حسنی پارسا، الناز (1399). بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران. مجلس و راهبرد، 27 (104)، 323-349.
 10. Abdulai, A. (2002). Household demand for food in Switzerland. A quadratic almost ideal demand system. Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), 138(I), 1–18.
 11. Adeyonu, A. G., Shittu, A. M., Kehinde, M. O., & Adekunle, C. P. (2021). Farm Households’ Demand Response to Escalating Food Prices in Nigeria. Journal of Applied Economics, 24(1), 555-576.
 12. Adekunle, C. P., Akinbode, S. O., Shittu, A. M., & Momoh, S. (2020). Food price changes and farm households’ welfare in Nigeria: Direct and indirect approach. Journal of Applied Economics, 23(1), 409-425.
 13. Allo, A. G., Satriawan, E., & Arsyad, L. (2018). The impact of rising food prices on farmers welfare in Indonesia. Journal of Indonesian Economy & Business, 33(3).
 14. Babu, S. C., Gajanan, S. N., & Hallam, J. A. (2017). Consumer theory and estimation of demand for food. Nutrition Economics, 81–115.
 15. Berry, A. (2018). Compensating households from carbon tax regressivity and fuel poverty: a microsimulation study. HYPERLINK "https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01691088" hal-01691088
 16. Caracciolo, F., Depalo, D., & Macias, J. B. (2014). Food price changes and poverty in Zambia: An empirical assessment using household microdata. Journal of International development, 26(4), 492-507.
 17. Caillavet, F., Fadhuile, A., & Nichèle, V. (2019). Assessing the distributional effects of carbon taxes on food: Inequalities and nutritional insights in France. Ecological Economics, 163, 20-31.
 18. Eisner, A., Kulmer, V., & Kortschak, D. (2021). Distributional effects of carbon pricing when considering household heterogeneity: An EASI application for Austria. Energy Policy156112478
 19. Faharuddin, F., Yamin, M., Mulyana, A., & Yunita, Y. (2022). Impact of food price increases on poverty in Indonesia: empirical evidence from cross-sectional data. Journal of Asian Business and Economic Studies.
 20. Hovhannisyan, V., & Shanoyan, A. (2020). An empirical analysis of the welfare consequences of rising food prices in urban China: The EASI approach. Applied Economic Perspectives and Policy, 42(4), 796-814.
 21. Hausman, J. “Exact Consumer’s Surplus and Deadweight Loss.” The American Economic Review, 71(1981):662–76.
 22. Headey, D. )2011(. Rethinking the Global Food Crisis: The Role of Trade Shocks. Food Policy, 36(2):136-146.
 23. Kargbo, J. M. (2000). Impacts of monetary and macroeconomic factors on food prices in eastern and southern Africa. Applied Economics,32(11), 1373-1389.
 24. Lewbel, A., & Pendakur, K. (2009). Tricks with Hicks: The EASI demand system. American Economic Review, 99(3), 827-63.
 25. Mohtadi, S., & Castells-Quintana, D. (2021). The distributional dimension of the resource curse: Commodity price shocks and income inequality. Structural Change and Economic Dynamics, 59, 63-78.
 26. Kakwani, N., Soares, F. V., & Son, H. H. (2005). Conditional cash transfers in African countries. Brasilia: International Poverty Centre, United Nations Development Programme.
 27. Obayelu, A. E. (2010). Global food price increases and nutritional status of nigerians: the determinants. Coping Strategies, Policy Responses and Implications, ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 5(2), 67–80. 
 28. Reaños, M. A. T. (2021). Floods, flood policies and changes in welfare and inequality: Evidence from Germany. Ecological Economics,180106879.
 29. Shimeles, A., & Woldemichael, A. (2013). Rising food prices and household welfare in Ethiopia: evidence from micro data. African Development Bank Group, Working Paper Series, No(182).
 30. Zhen, C., Finkelstein, E. A., Nonnemaker, J. M., Karns, S. A., & Todd, J. E. (2014). Predicting the effects of sugar sweetened beverage taxes on food and beverage demand in a large demand system. American journal of agricultural economics, 96(1), 1-25.