بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد

نویسندگان

چکیده

صنعت توریسم دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد. أیجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است. شهرستان یزد به دلیل برخورداری از معماری خشت و گل، طاقهای ضربی، بادگیرها، سراچه ها، مساجد و صدها آثار تاریخی دیگر مورد توجه گردشگران خارجی است. این تحقیق جاذبه ها و مشکلات گردشگری در این شهر رأ إز دیدگاه گردشگران خارجی بررسی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهدگ گردشگران خارجی به جنبه های فرهنگی گردشگری تأکید دارند. این پژوهش در پایان بة ارائه راهکارهایی جهت تقویت گردشگری د ر یزد می پردا زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Development of tourism industry has social and economical impacts. It creates new jobs and brings steady now of income from foreign countries.

Tourism indusny also helps to enhance understanding of various cultures in
the world. Yazd as one of the historical city of Iran can potentially be
attractive TO tourists. Many historical places such as Mosques. Unique architecture of the city and old bazzars are just few examples of attractions of Yazd. This paper reports on an ongoing research on the tourism industry at the University of Yazd. The result of the research indicates that tourists from foreign countries are mainly. Attracted to cultural aspects of the city. The paper concludes with some suggestions for enhancing tourism industry in Yazd

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attractions
  • employment
  • Enhance Understanding of Various Cultures
  • services
  • Tourism
  • Traditional Architect