بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

نویسندگان

چکیده

برآورد کشش قیمتی تقاضای مطبوعات، نشانگر ضروری بودن این کالا برای مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران است. برآورد کشش درآمدی نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادی برای بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفی وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات تری نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهری و روستایی صادق است. در این راستا، حذف یارانه های مطبوعاتی که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می شود، به افراد تمام گروههای درآمدی فشار می آورد و این درحالی است که تداوم این حمایتها برای تقویت کارکرد توسعه ای مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانی و آموزش، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The estimation of price elasticity shows that the press is a necessary good for urban and rural consumers in Iran. The estimation for income elasticity indicates that there is a high propensity to expend
for the press when the income increases. Our finding shows that the
trend of newspaper expenditure is more stable than magazine one for urban and rural people. On the other hand the decrease of subsidy for
the press transfer to the consumers through the increasing of the prices. Therefore. these cause pressure to the people in the all income
groups. Though, these subsidies are important in order for
highlighting the role of the press in the development programs, especially in training and knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand function
  • Engel Curve
  • income elasticity
  • Press
  • Price elasticity
  • subsidy