" تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل آلودگی هوا (سالی 1381) "

نویسندگان

چکیده

امروزه آلودگی هوا یکی از مسایل عمده شهرهای بزرگ جهان، از جمله شهر مورد مطالعه این مقاله (شیراز)، می باشد. در اقتصاد، روش های دقیق و پیشرفته ای برای ارزشیابی کالای خصوصی وجود دارد، اما برای اندازه گیری ارزش کالای عمومی، از جمله کیفیت محیط زیست، روش های اندازه گیری در حال تحول و اصلاح می باشد. در این مقاله، پس از مروری اجمالی بر روش های اندازه گیری ارزش کالای زیست محیطی، روش ارزشیابی مشروط " (CVM) مورد انتخاب واقع شده و از طریق شاخص "تمایل نهایی به پرداخت " (MWTP)، میزان خسارات آلودگی هوا که همان معکوس کیفیت هوا از دیدگاه محیط زیست است، اندازه گیری شده است. برای انجام این تحقیق، 750 خانوار به طور تصادفی، (خوشه ای و سیستماتیک) انتخاب گردیده و با ارائه یک پرسشنامه و پوستری حاوی 4 وضعیت متفاوت کیفیت هوای شیراز به آنها، ارزش MWTP برای ساکنین برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط، هر شهروند شیرازی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ 2927 ریال از مالیات هایش هزینه گردد، در حالی که در وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف شده جهت این هدف 900 ریال است که تنها 30 درصد از مبلغ مورد تمایل واقعی شهروندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Air Pollution has been one the major problems for large municipalities such as Shiraz. Advanced and accurate tools and measures for evaluating private goods already exit. But, tools and measures for evaluating public goods such as air quality is evolving and amending constantly .In this article after reviewing approach developed to evaluate air quality (Contingent valuation Method, CVM) is selected and then Marginal Willingness to pay (MWTP) is being used to measure air quality for Municipality of shiraz .For this research, 750 households through stratified random approach were
being chosen to report to a questionnaire along with the questionnaire
a graph including four pictures to represent different air qualities were being presented respondents.
The results of the research shows that in the city each Shirazian is willing to pay 2970 Rrials to keep existing air quality. At the present time only 900 Rials is allocated for the goal and only 30% of what each individual wants to be allocated is being used so.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Estimating Damage
  • Marginal Willingness to pay for pollution