مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای درایران طی دوره 75- 1355

نویسنده

چکیده

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهای صنعتی در میان استانهای کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگی احتمالی بین سطوح توسعه یافتگی منطقه ای و تمرکز صنعتی " به این منظور پس از انتخاب شاخص های مورد نیاز، تکنیک های مختلف آماری و روش مولفه اصلی اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولا تمرکز صنعتی در میان استانهای کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای همبستگی معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Two Objects were designed for this paper; the first one is a research on concentration of industrial activities among Iran's provinces during the periods of 13 5 5 and 1375. The second one study of is the correlation existing probable between the levels of regional development and industrial development (industrialization). For this purpose, after selecting required indicators, various statistical
techniques and the method of first principal component analysis have
been applied. Obtained results indicate that industrial concentration
among the provinces reduced in the terminal period than the initial one. Moreover, there was a significant correlation between Industrial Development and Regional Development among the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial concentration
  • Industrialization
  • Regional Development