جهانی شدن , همگرایی اقتصادی- منطقه ای و تأثیر آن بر رشد کشورهای حوزهء دریای خزر و جمهوری های قفقاز

نویسنده

چکیده

جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجاری به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانی در فعالیتهای اقتصادی است. جهانی شدن حرکتی دامنه دار و پویاست که همه جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری برآنهاست. مسأله جهانی شدن به فرایندی اشاره دارد که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. جهانی شدن ضمن بین المللی کردن بازار جهانی، محیطی کاملأ رقابتی ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت های ملی به منقطه گرإیی و تشکیل ترتیبات منطقه ای روی آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانی حفظ کنند و ارتقای سرمایه گذاری و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله، پس از بررسی ارتباط جهانی شدن با همگرایی منطقه ای و اقتصادی، در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی، آثار همگرایی منطقه ای و سیاست های برون گرایی بر رشد و رفاه کشورهای حوزه دریای خزر و جمهوریهای قفقاز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بیانگر ارتباط مثبت همگرایی های منطقه ای و سیاست های برون گرایی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The world economy has being taken certain steps towards a new context of mutual cooperation in trade activities, observing nations that are lessening trade fights between each other. In this context, the phenomenon of globalization is happening rapidly and widely, so that, as a dynamic process, it is covering all aspects of economic matters.
More importantly, globalization refers to a process in which geographic borders could be vanished and, at the same time, international transactions grow distinctly.
Further to internationalizing world markets, globalization has
provided a competitive environment of economic activities. To playa powerful role in the world economy and to achieve a higher rate of investment and growth, individual countries are intending to move toward regional integration.
Having conducted an investigation for the existence of a correlation between globalization and trade integration, this paper specifies an econometric model to follow up impacts of economic - regional convergence and outward - oriented policies on growth and welfare
situation of Caspian Sea Countries and Caucasian Republics.
Results obtained, as a whole, indicate that regional convergence throughout trade liberalization can significantly and positively affect economic growth of the block countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Globalization
  • Regional Integration
  • Regionalization