منحنی عرضه کل برای اقتصاد باز

نویسنده

چکیده

در این مقاله، منحنی عرضه کل برای یک اقتصاد کوچک باز، در چارچوب فرضیه نرخ رشد طبیعی، انتظارات عقلائی و تسویه کامل بازار استخراج می 'گردد. در مطالعه انجام شده، بر ویژگی اطلاعات ناکامل آحاد اقتصادی و چکونگی حل مسأله استخراج علامت در نظام های مختلف نرخ برابری ثابت و شناور تأکید می کردد. نقش اطلاعاتی نرخ ارز به عنوان یک متغیر صرفآ کلان و کاملأ مشاهده پذیر در کاهش خطای انتظارات به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و واکنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غیرمنتظره و نیز تأثیرپذیری بالقوه عرضه کل از سیاست گذاری، در نظام های نرخ برابری ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقایسه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper develops an open economy aggregate supply function with New Classical characteristics. The informational context and in particular the signal extraction problem of agents in an open economy operating under alternative regimes of a fixed and flexible exchange
rate is explicitly analyzed. Within this framework the significance of
the role of the exchange rate as a pure aggregate contemporaneously observable variable in reducing the expectational errors of agents attempting to distinguish between aggregate and local demand shifts is examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Supply
  • Fixed Exchange Rate
  • Flexible Exchange Rate
  • Rational Expectation
  • Signal Extraction