بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار اسست.
طبقه بندی :Q17:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper the food balance sheets of agricultural products are analyzed due to
implication of aggregation approach for stud ling of the components of domestic
supply and demand at the level of items and groups of agricultural commodities. It is employed for each member and also ECO's countries as a whole. The findings
indicate that (l) Eco as a regional organization faces a trade deficit in exchanges of
agricultural goods, (2) Kazakhstan is only e '(porting - country regarding cereals
products specially wheat as compared with he other members within ECO, (3)
without exception all members are nominated ;IS the importing-countries in oil crops
and vegetable oils, (4) in comparison with O'her members, Pakistan produces and
exports the higher share in sugar crops products and (5) Turkey's food balance
sheet is more complete and distinct than the others.
JEL Classification: Q17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregation approach
  • ECO
  • Food balance sheet
  • trade expression