سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تأثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند.سرمایه اجتماعی مفهومی که کمیت و کیفیت روابط میان انسانها در جامعه را بیان می کند.سرمایه اجتماعی بالا،هزینه های مبادلاتی را کاهش داده،امکان همکاری و فعالیتهای دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد،می کاهد.ادبیات سرمایه اجتماعی،اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز،در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی،دستیابی به توسعه مالی،کارای سیستم های دولت و اقدام به نوآوری،گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.
طبقه بندی JEL:O40,H11,O31,D80,O16,J24,Z13.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper is to theoretically review the concept of social capital and six ways that this concept can affect economics. Social capital is a concept that states the quantity and quality of relations betwel n members of a society. The more the social capital, the less the transaction cost, and the more opportunities available for mutually beneficial collective actions which means we may face fewer problems that result to market failure. The experimental literature of social capital has shown the importance of this concept in many economies. Most studies have shown the important role of social capital in some fields such as creation of human capital, efficiency of government, having more innovations, flow of information and
achieving more economic growth.
jEL Classification: Z13, J24, 016., D80, 031, HI, Q40.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Financial Development
  • Flow of information
  • Government Efficiency
  • Human capital
  • Innovation
  • Social capital