رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران

نویسنده

چکیده

با توجه به فرض همگن بودن از درجه یک تابع تولید مدلهای رشد نئوکلاسیک، یکی از فرضیه های استخراج شده از این مدل فرضیه همگرایی است. در شکل مطلق آن فرضیه همگرایی، ادعا می کند که اگر کشورها یا مناطق مختلف سطح تولید سرانه تعادلی بلندمدت ویکسانی درچارچوب مدل رشد نئوکلاسیک داشته باشند، کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پایین تر دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند. شکل شرطی این فرضیه ادعا می کند کشورهای دورتر از سطح تولید سرانه بلند مدت خود دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند و بدین ترتیب عواملی که سطح تولید سرانه بلند مدت راتعیین می کنند می توانند بر روی نرخ رشد انتقالی تاثیر بگذارند و در نتیجه کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پایین تر الزاماً دارای نرخ رشد بالاتری نیستند. در مقاله حاضر پیشبرد اصلی آن است که به دلیل فقدان داده های GDP برای مناطق یا استان های ایران، با استفاده از نظریه خلق درونزای سپرده های دیداری به طرح آزمونی برای همگرایی مناطق یا استانهای ایران پرداخته شده است. شواهد تجربی حمایت چندانی از همگرایی منطقه ای در ایران نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A hypothesis that has been examined is convergence which was introduced by Baumol (1986) and Abramovitz (1986). Barro and Sa1a-I-Martin (1991,1992, 1995) examined two kinds of convergence: (I) Absolute Beta-convergence means higher real per capita income growth for regions with lower initial per capita income when regions (or countries) are the same in their growth path parameters, Conditional Beta-convergence means higher per capita income growth for regions with lower initial per capita income after accounting for differences in regional growth path parameters; Sigma-convergence means the reduction of regional per capita income variance with the passage of time. The main contribution of this paper is the examination of convergence by using the data on demand deposits of Iran's provinces for the time period 13691379(1990-2000) on the basis of endogenous money supply theory in both RBC and Post-Keynesian traditions. Our findings do not support Beta and Sigmaconvergence in Iran's provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta-Convergence
  • Demand Deposits
  • economic growth
  • regional convergence
  • Sigma-Convergence