بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا

نویسنده

چکیده

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تأثیر و جهت اثرگذاری سیاست های پولی وارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان وصاحب نظران اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری ازیک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین هجعیِ، اثر گذاری سیاست های پولی وارزی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده است.
آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیر نفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.
اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پویای الگو موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخالص داخلی شده و بر خلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Despite considerable development in macroeconomic theory in recent decades, the impact and magnitude of monetary and exchange rate policies on real economic variables are in dispute. This paper, by the aid of a co-integrated Macroeconometric Model of the Iranian economy, tries to do an analysis of such issue.
Monetary policy is conducted via two policy instruments which are considered to be at the disposal of monetary authorities, namely required reserve ratio and central bank credit to the commercial banks. Simulation results of monetary policies show a significant effect on the real economic variables. An expansionary monetary policy boosts GDP and employment. Private investment, non-oil exports and private consumption are also increased.
Exchange rate policy is conducted by making an arbitrary change in the official exchange rate. Simulations suggest that the devaluation of Rial against US Dollar causes a fall in GDP. Although imports fall but surprisingly there is no significant improvement on non-oil exports. Money supply also increases. This causes the price
level to rise and thus creates stagflation.
JEL Classification: E5, E6.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-integration
  • Exchange Rate Policy
  • Iranian Economy
  • Macroeconometric Model
  • monetary policy
  • Policy Instruments