رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور بر اساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیأت علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعدا مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل در آن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله ونمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, Economic Departments of Iran's universities are ranked on the baseis of papers published in nine scientific Persian journals during 1991-2003. First, Ranking by paper number and total number of pages was conducted and then
three adjustments were made:
Page size, research coefficient of journals and finally, scientific coefficient of
authors.
JEL Classification: A19, Z19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjustment
  • Economic Department
  • papers
  • Ranking
  • Research Journals of scientific