بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

نویسندگان

چکیده

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متأثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان، مشتریان، کالاهای جایگزین، شرایط رقابتی، و نیروهای تازه وارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Two powerful and sometimes controversial current social and economic trends
are globalization and the widespread adoption of information and communication
technologies (JCTs). The process of globalization and e-Commerce create new
challenges and opportunities for firms Many argue that these two trends are closely
associated, each driving the other forward, and both being driven by other common
forces, such as trade liberalization, deregulation, competitive factors, and so
on... .Competitive factors can affect the process of EC adoption and globalization.
This paper develops and tests a model for examining the relationship between firm
globalization, e-Commerce adoption and competitive factors
JEL Classification: L8 I, L86.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Factors
  • E-commerce
  • E-Commerce Roadmap
  • Globalization
  • Globalization models