بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران

2 دکترای اقتصاد

چکیده

اهمیت درامدهای نفتی در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر فابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت‎های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می‌شود. مدل‌های تعادلی عمومی (CGE)، به‎صورت گسترده‎ای از اواخر دهة 1970 به‏عنوان مدل‌های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته‏اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان‌ها اجازه می‏دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون‌زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش‏های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند.
در این مقاله، ضمن ارایة یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزاء GDP است. هم‌چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش‌های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.
طبقه‎بندیJEL: .Q43 ,C68 ,E23 ,E24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Oil revenue is a critical factor in Iran’s economy and affects GDP to a great extent. Oil and Gas sector is not only an influential economic activity per se, but also an important source of finance for other sectors in Iran’s economy. Using a CGE model, this paper studies the impact of an increase in world oil price over GDP and employment. The CGE models have been widely used for policy analysis since 1970s. These models are superior in that they enable economists to analyze the impact of policy change or exogenous factors in a systemic framework which encompass all sectors in an economy and the whole world.
The present paper first introduces a CGE model for Iran and subsequently studies the impact of an increase in world oil price on GDP and employment. It shows that an increase in oil prices will increase both GDP - as a whole - and all its components individually. Moreover, the increase in oil prices will improve total employment which is a result of employment increase in oil and gas, construction and services sectors.
JEL Clarification: Q43.C68.E23.E24.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CGE models
  • Employment. Economic sectors
  • GDP
  • Oil Price