بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

در این مقاله، از تلفیق مدل‌های پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی، یک مدل شش مرحله‌ای بلوغ تجارت الکترونیکی با رویکرد سازمانی طراحی شده است تا صادرکنندگان بتوانند با در نظر داشتن مراحل این مدل، در برای افزایش صادرات خود، نسبت به راه‌اندازی و تکمیل تجارت الکترونیکی و انجام صادرات از این طریق اقدام کنند. مراحل «مدل بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکننده»، متناسب با سطح الکترونیکی فعالیت‌های سازمان (به‌خصوص فعالیت‌های صادرات) است، یعنی در مراحل ابتدایی این مدل، بلوغ الکترونیکی فعالیت‌های صادراتی سازمان کم بوده و در مراحل تکاملی‌تر، بلوغ الکترونیکی فعالیت‌ها افزایش می‌یابد. مراحل شش‌گانة مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، شامل: بسته، دسترسی، حضور اولیه، تحقق‌یافته، نهادی‌شده و بهینه‌سازی‌اند. انتظار می‌رود به‌واسطة این مدل، صادرکنندگان کشور بتوانند بلوغ الکترونیکی خود را شناسایی کرده و در برای بهبود آن به منظور توسعة صادرات بکوشند. در این تحقیق، با نظرسنجی از 10 متخصص تجارت الکترونیکی، اعتبار مدل طراحی شده، آزمون شده و با موافقت کامل پاسخ‌دهندگان به تأیید رسیده است.
طبقه‌بندی JEL: F13 ،.M21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Implementing models are one of the main categories of EC models in the literature. Implementing models in the frame of evolutionary and maturity stages, describe how to develop and apply EC in an enterprise step by step. Integrating different implementing models and based on organizational perspective, a 6-stage maturity model of EC was designed in this article. The stages of newly developed model called “Enterprise EC Maturity Model” include: (1) package; (2) access; (3) initial presence; (4) realization; (5) institutionalizations; and (6) optimization. Obviously each stage has its own indicators. The validity of the model verified and confirmed by 10 EC experts, practitioners and specialists. Interestingly the stages of enterprise EC maturity model are consistent with e-readiness of an organization and its main activities (such as export activities). Meanwhile in the early stages of the model, e-readiness of export activities is low and in the advanced stages it seems to be high. Iran excellent exporters were 36 companies, which is considered as the sample of this paper. Findings show that all surveyed companies mainly lie in the 3rd stage of the model. However several companies could acquire some indicators of 4th and 5th stages.
JEL Classification: F13, M21

کلیدواژه‌ها [English]

  • EC
  • EC maturity
  • implementing model
  • Maturity Model