تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله به اندازه گیری حجم دلارهای در گردش می پردازد برای تخمین حجم دلارهای در گردش از روش کمین و اریکسون که در سال 2001 حجم دلارهای در گردش آرژانتین را بر آورد نموده اند استفاده خواهیم کرد. مقاله پس از برآورد حجم دلارهای در گردش به محاسبه در جه جانشینی پول به صورت سری زمانی می پردازد. فرضیه مقاله این است که در اقتصاد ایران روند در جه جانشینی پول صعودی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای در گردش در بعضی از سالها در طول دوره مورد بررسی ‘ روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است‘ بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper initially estimates the volume of dollars in Iranian economy over the period 1959-2001, using Ericsson-kamin approach (2001). It then studies the existence of currency substitution and by using time series data investigates whether it ‘s trend was increasing. The results suggest that in spite of fluctuations in the volume of dollars during the period, the degree of currency substitution has been increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Substitution
  • Degree of Currency Substitution
  • Dollarization
  • Iran
  • Volume of Dollar in Iran