تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و شیراز

چکیده

Arsanjan is located in northwest of Fars province . and is rich in agriculture & jungle . The major problem of this town is water Shortage The water is not enough for agriculture . However , power ,mnistry is building a dam on the Sivand River in north west of Arsanjan to transfer 60 million cubes meters of the waters this river to this town. This is possible through digging canals from two different diretcions .
Sivand dam - Arsanjan jungle – planting fiedls around the City and Village of Aliabad-e-Malek .
Deivere dam of Hashtigan-Seidan & Farough Plain-agriculture Fields of and villages of Khobriz and shorab.
Transfering warer through the second direction is less expensive. But the first area has less water and needs more digging . The second area has semi - salty soil & is not rich .
In this research water demand & supply is estimated and the amount of a water Imported from this dam is accumalate with water resource and the excess welfare (consumer & producer surplus) of the population is measured . The results show that transfering water from the first direction is more economic. to do this research stone- Gary utility model to used & 2sls method & optimization agricultural instutions using linear plannig were used .
JEL Classification: D6.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به‌طوری‌که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می‌کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به‌شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان‌پذیر است.
1- سد سیوند ـ جنگل ارسنجان - شهر ارسنجان - اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی‌آباد ملک (یا مسیر 1).
2- سد انحرافی هشتیجان - دشت سیدان و فاروق - اراضی کشاورزی دهستان‌های خبریز و شوراب (مسیر 2).
انتقال آب از مسیر 1 به‌علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به‌حفاری بیشتر دارد, لذا هزینه بیشتری نسبت به‌مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آبتر و خاک آنها موغوب‌تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک‌های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده, و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به‌عرضه آب (به‌طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده, و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف‌کننده و تولید‌کننده) جامعه اندازه‌گیری شده است. برای انجام این تحقیق مدل‌های مطلوبیت استون- گری, کلاین روبین و مدل بهینه سارزی عملکرد مؤسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی‌تر است
طبقه‌بندی JEL: D6.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit
  • Cost
  • Demand and Supply
  • Water Transfer – Water