ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 پژوهشگر

چکیده

شواهد موجود نشان می‎دهد که قیمت نفت‎خام یک گام تصادفی است به‎طوری‎که بهترین پیش‎بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می‎باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می‎دهد که این سری دارای نوسان خوشه‎ای است که به‎طور معمول نمی‎توان آن را در پیش‎بینی‎ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیش‎بینی بی‎ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت‎خام می‎باشد. برای این منظور از خانواده مدل‎های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش‎بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‎دست آمده مدل‎های GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل‎های واریانس شرطی در رابطه با پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت‎خام دارند. به‎علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می‎شود.
طبقه‎بندی JEL : F12.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the last few decades, world financial markets have faced numerous volatilities and fluctuations. As a result active economic agents have become more intereted in how to understand and foresee these fluctuation. Forecasting developments of the oil market has became ever more important after the oil crisis of the 1970s. The objective was to reduce the potential risk of such fluctuations by having advance knowledge of expected changes. Review of time series data of the West Texas Intermediate (WTI) prices indicate the presence of clustering volatility, can not be ignored in forcasting. This has led us to focus in this study on the forecasting volatility of crud oil prices. We have used ARCH models to evaluate statistical errors of forecasts. The study results indicate continuous effect of shocks on conditional variance of crude oil prices. Future volatility of crude oil prices is dependent on oil price changes in the past. GARCH and TGARCH models perform better than other models of conditional variance in forecasting volatility of crude oil prices.
JEL Classification : F12

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARCH.
  • ARCH models
  • Conditional Variance
  • forecasting
  • Oil price – Volatility