آزمون برابری ریکاردوئی در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جملة آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد.
در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسة آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادلة اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیة برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper represents an attempt to assess the relevance of Ricardian Equivalence in Iran. The hypothesis may be interpreted as a generalisation to the short and the long run of the theories which put no weight on the real effects of public policies on aggregate demand. The tests are based on reduced-form consumption functions and on the Euler equation approach. According to the Ricardian Equivalence theorem prediction, our empirical finding show that government borrowing in Iran leads to an increase in household savings. However, the increased private savings do not completely offset increased government debt. In other words, contrary to the Ricardian Equivalence theorem, households to some extent perceive government debts as net wealth and consequently increased their consumption.
The paper’s results indicate that it would be wise to reject the Ricardian Equivalence hypothesis in Iran. This behaviour can be thought as being the result of liquidity constraints faced by households and also myopic behaviour due to uncertainty regarding the future path of taxes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption function
  • Euler equation approach
  • Ricardian Equivalence
  • VAR