تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعدة سیاست بهینة پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاست‎گذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می‎کند، استخراج می‎شود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب به‎دست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می‌دهد که رفتار بهینة سیاست‎گذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. هم‎چنین لازم است سیاست‎گذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها هم‎چنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاست‎گذار، قاعدة بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.
طبقه بندی JEL: E61، E52، .E58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Monetary Policy for the Iranian Economy: an Application of Optimal Control theory

نویسندگان [English]

  • mansour khalili Araghi
  • Hamed Shakouri
  • Mohammad Zanganeh
چکیده [English]

In this paper we have utilized optimum control procedures to derive an optimum monetary rule for Iran’s economy ; assuming the policy makers are using the interest rate as a policy variable. In doing so a dynamic stochastic model with rational expectation was setup. The model is calibrated with the use of previous findings in the literature. The results show that the optimum reacrion of the policy makers should be to raise the interest rate in the event of increase in inflation and output and to lower in response to technological shock. The policy makers should also aggressively increase interest rate to an increase in money supply. The interesting point is that the optimum policy requires reaction of the interest rate to the asset prices under different senarious.
JEL Classification: E61, E52, E58

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • optimal control theory
  • optimal policy
  • Rational Expectations