ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است.
در این مقاله نسخة دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار می‎دهد و تحت عنوان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود.
در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشته‎اند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج نشان می‎دهند با وجود این‎که بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمت‎گذاری دارایی سنتی، دل‎گرم کننده‎تر بوده و در همة آزمون‎ها موفقیت نسبی داشته است.
طبقه بندی JEL: G12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk and Return: Test of Consumption Based Capital Asset Pricing Model (CCAPM) Versus Traditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Tehran Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani
  • Mostafa Goudarzi
  • Hadi Moradi
چکیده [English]

Explanation relation between risk and return and capital asset pricing are concepts which is appointed as dominator and major paradigms in capital markets. So far as after offering CAPM by Sharp & Lintner, this model has been revised and criticized frequently.
In this paper another version of CAPM has been tested versus traditional CAPM in Tehran Stock Exchange. This version of CAPM measures sensitivity of stock return to consumption percapita and consider it as measure of risk. This model is identified as Consumption based Capital Asset Pricing Model or in abbreviation is C-CAPM.
We examine 184 stocks in Tehran Stock Exchange which have not had long deadlock from beginning of 1380 to end of 1385. Despite of the fact that Consumption beta should be a better measure of systematic risk theoretically, but our results show empirical performance of traditional CAPM is more encouraging than C-CAPM, and CAPM had relative success over all tests.
JEL classification: G12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption based Capital Asset Pricing Model
  • Market Beta and Consumption Beta
  • Traditional Capital Asset Pricing Model