رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

این مقاله، فرضیة اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست‌ پولی یا عدم تأثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سال‎های 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادلة تولید، اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشدة حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می‌کنند، لذا نتایج به‎دست آمده، مؤید این نکته‎اند که سیاست‎های پولی پیش‎بینی شده و منظم در طول دورة مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و داده‎های آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‎اند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادلة نرخ بیکاری نیز فرضیة اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشدة حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تأثیرگذاری رشد پیش‎بینی شدة حجم پول با یک وقفة زمانی بر اشتغال، تأکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاست‎های پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تأیید نمی‎کند.
طبقه‎بندی JEL : E50, E52, E58 ,E59

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Money Growth and It’s Effect on Production and Employment in Iranian Economy

نویسنده [English]

  • Ebraheim Heidarie
چکیده [English]

This article examines the basic assumption of Rational Expectations Hypothesis on Iran's economy from 1966 to 2003. This assumption suggests the neutrality or ineffectiveness of money policy on the development of real variables of production and employment. The results from estimation of production equation do not support the significant influence of unanticipated component of money growth on the production variable. In other words, the results, support the hypothesis suggesting the significant influence of systematic and anticipated money growth on the economics growth in Iran. Moreover, the results from the estimation of unemployment rate equation, do not support the hypothesis suggesting the significant influence of unanticipated money growth on the real employment variable, whereas support the hypothesis suggesting the significant influence of anticipated money growth during a time lag. In other words, the results of this study do not support the neutral effect of systematic Monetary Policy on real variables of production and employment.
JEL Classification: E50 ,E52 ,E58 ,E59

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticipated Money Growth
  • monetary policy
  • Money Neutrality
  • Rational Expectations
  • Real Variables
  • Unanticipated Money Growth