بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش اثر سیاست‎های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره‌ی 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین‏های مورد نیاز از روش پانل- پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه‌ی قوت این مقاله می‌باشد . در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخص‎های مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به‌ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت در نظر گرفته شده است و تأکید این پژوهش بر آن‎هاست، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه‌ی کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه‌گیری تدوین شده است. یافته‎های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاست‎های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره‌ی موردنظر حکایت دارد.
طبقه‌بندی JEL: O41، F1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of Trade Liberalization on Economic Growth in Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Abrishami 1
  • mohsen mehrara 2
  • Mohammad Reza Irannejad
چکیده [English]

During recent years, a debate has been taking place on the relationship between economic growth and trade policies. The present article explores the impact of trade liberalization on economic growth in Islamic countries. We chose a sample of 26 Islamic countries and using the GMM method, estimated the correlation between trade liberalization and economic growth for the period 1990-2003.
The empirical results of our study indicate that trade liberalization has positively affected economic growth. All the variables covered are statistically significant. The findings confirm that the growth rate of gross capital formation, literacy rate and total magnitude of trade have positive effect and the population growth rate has a negative effect on economic growth. From the above, we can conclude that all Muslim countries would gain in terms of economic growth by joining WTO and liberalizing their trade regimes, to take advantage of an increasingly globalized World.
JEL Classification: F1, O41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Panel
  • economic growth
  • GMM
  • Islamic Countries
  • Trade Liberalization