دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-243 (شماره 91- تابستان 89) 
10. تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ سید محمدحسن مصطفوی