بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران

نویسندگان

دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

فرضیه‌ی هم‎گرایی معتقد است که اقتصادی با بهره‌وری پائین‌تر دارای نیروی بالقوه‌ای جهت رشد سریع‎تر می‌باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد امکان آن را دارد که از طریق جذب، قبول و به‎کارگیری تکنولوژی‌های موجود، رشد اقتصادی سریع‎تری را تجربه کند.
در این مطالعه رابطه‎ی بین بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت و هم‎گرایی منطقه‌ای در استان‎های ایران در دوره‎ی 1369 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این مطالعه آنست که آیا شکاف بین سطوح بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت و زیربخش‎های آن در بین استان‎های کشور، عاملی تعیین‌کننده برای تشویق هم‎گرایی و نیل اقتصادی است یا خیر؟ از شاخص دیویژیا، به منظور محاسبه‌ی بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده و توسط مدل نیل اقتصادی برنارد و جونز و با استفاده از روش داده‌های تابلویی به آزمون فرضیه‌ی هم‎گرایی پرداخته شده است. نتایج آزمون‌ها نشان می‎دهد که همه‌ی صنایع در بین استان‎ها (شامل کل بخش صنعت و زیربخش‎های آن) شواهدی دال بر هم‎گرایی در این دوره نشان می‌دهند. هم‎چنین با استفاده از انحراف معیار بهره‌وری کل عوامل تولید، هیچ‎گونه شاهدی دال بر هم‎گرایی سیگما یافت نشد.
طبقه‎بندی JEL: O40, O47, R11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Total Factor Productivity Convergence of Industry Sector in Iran Provinces

نویسندگان [English]

  • Teymur Rahmani
  • Shahram Shafiei
چکیده [English]

The convergence hypothesis maintains that an economy whose productivity lags behind other economies has a potential to grow faster. In other words, this economy can experience faster economic growth through absorbing, accepting, and using available technology experience.
In this study, we have examined the relationship between TFP of industry sectors and regional convergence in Iran's provinces during the time-period 1369-1381. We have measured TFP by using Divisia index. Then, have examined TFP convergence hypothesis by using the Bernard-Jones catch-up model and panel data approach. The empirical analysis shows that all industries have experienced convergence across Iran's provinces in this time-period. We find evidence of conditional convergence in all industries except for wood industry – which shows evidence of absolute convergence. In addition, by using TFP standard deviation we find no evidence for sigma convergence.
JEL classification: O40, O47, R11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catch-up model
  • convergence
  • economic growth
  • TFP convergence