مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران

نویسندگان

گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می‌رود سود حاصل از سرمایه‌گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون‌تر باشد. به‌ همین دلیل به‌کارگیری تکنیک‌ها و تحلیل‎های تخصصی برای تخمین و پیش‌بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه‌گذاری در بازار مالی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق روش‌های مختلف پیش بینی تلاطم در بازدهی دارایی‌ها مدل‌سازی و دقت آن‌ها مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیرد. الگوسازی، برآورد و پیش‌بینی‌های این ویژگی با استفاده از روش‌هایARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C و ریسک متریک و با استفاده از «داده‌های هفتگی» انجام می‌شود. این تحقیق تلاطم تحقق‌یافته‌‌ی قیمت سهام سیمان تهران را از دوره‌ی 03/01/1370 تا 26/07/1385، با استفاده از انواع روش‌های غیرخطی که در آن "اثرات بازده‌های وقفه‌ای»، «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری" گنجانده می‌شود و هم‌چنین مدل‌سازی و دقت آن‌ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می‌کند. نتایج تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران، حاکی از برتری الگوی ARIMA–SCRL نسبت به مدل‌های دیگر است. هم‌چنین در این تحقیق نشان داده می‌شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده‌های هفتگی، سنجشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق‌یافته میسر می‌کند.
طبقه‌بندیJEL : C22, C53, G15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time Series Modelling of Volatility Forecasting in the Return of Tehran Cement Share Price

نویسندگان [English]

  • gholamreza keshavarz
  • Musa Esmaeilzadeh
چکیده [English]

Investing in stock markets usually is involved in more risks than the bounds and bank deposits. It is expected that resulting returns (capital gain plus yields) from trading in a stock market to be more than those of in a risk free investment. Therefore, developing accurate techniques of estimation and forecasting in volatility analysis of financial markets is inevitable. Sum squares of weekly returns provide an unbiased measure for realized volatility. In this paper, returns is modelled by an ARIMA process, and volatility is modelled by ARIMA_XRL, ARMA-SCRL, GARCH, GARCH_C and a Risk_Metric processes. The main propose of present research is the estimation and forecasting of volatility in the weekly returns of Tehran Cement Company’ share during 1381/01/03 to 1385/07/26. Our models consist of Leverage Effects, Lagged Returns Effects, and also Structural Breaks. Our findings confirm, among all the techniques, that the accuracy of ARIMA–SCRL process in volatility modelling is considerable. Furthermore it was resulted that, bad and good news are of symmetric leverage effects on the return of Tehran cement share price.
JEL Classification: C22, C53, G15

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARMA-ARCH
  • Leverage Effects
  • Returns
  • Tehran Stock Market
  • Time Series Modelling
  • Volatility Forecasting