تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها

نویسنده

چکیده

طی دو دهه‎ی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست‌های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه‌هایی نیز می‌باشد؛ برخی از نظریه‌پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت‌های محلی منجر به شکست سیاست‌های تمرکززدایی می‌شود. در این مقاله با به‎کارگیری رهیافت تئوری بازی‌ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت‌های محلی، شرط دست‌یابی به کارایی پرتو را نقض می‌کند.
طبقه بندی JEL: H23, H41, H72

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decentralization and Failure in Pure Public Goods Provision by Local Governments

نویسنده [English]

  • Mozhgan Moallemi
چکیده [English]

During the last two decades, decentralization has been supposed as a tool for making the public sector policies more efficient. Despite the claimed benefits, there are some costs; Some of decentralization theorists believe that devolution of pure public goods provision to local governments has led to the failure of decentralization policies.
This article uses game theory to study the implications of decentralization policies for public goods from the efficiency point of view. The study findings which are based on a mathematical language and the game theory, reveal the fact that devolution of pure public goods provision to local governments violates Pareto efficiency measure.
JEL Classification: H23, H24, H72

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • Game theory
  • Local Governments
  • Pareto Efficiency
  • Pure Public Goods