تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره‌ی 1384- 1369 (دوره‌ی اصلاحات) و مقایسه‎ی آن با دوره‌ی 1368- 1358 (دوره‌ی بسته بودن اقتصادی)، می‌پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوه‎ی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات‌محور، رقیب ‌واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده‌اند. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد در حالی‎که سیاست‌های باز اقتصادی تأثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی‌ها در کل صنعت و گروه‌های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست‌ها بر خلاف پیش‌بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره‌وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب‌ واردات) در دوره‌ی اصلاحات، افزایش چشم‎گیری داشته و رشد بهره‌وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزوده‎ی حقیقی در دوره‌ی اصلاحات در گروه‌های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه‌های مختلف نیز افزایش یافته است. هم‎چنین به عقیده ما بخش عمده‎ی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.
طبقه‎بندی JEL : E24, F14, F16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Relationship between Economic Reforms and Iranian Labor Market

نویسندگان [English]

  • yadollah dadgar 1
  • Mohammad Nadiri 2
1
2
چکیده [English]

This paper is analysing the role of economic reforms on the labour market in Iranian industry in economic reform period (1990-2005), and in turn, it is comparing it with closed economic period (1979-1989). In order to do the above comparative analysis, the manufacturing industry has been categorized based on Hecksher-Ohlin and Gause methodology. Accordingly, we have some industrial groups, including, export oriented, import competitor, non-trade, oil industries (in 3 and 4 ISIC, rev levels). The result shows that: open economic policies has increased the real wage, but has not declined the inequality between skilled and non-skilled labours. The growth rate of productivity of trade industries, the real production and the value added of those industries have increased considerably during 1990-2005 period. Employment elasticities and the share of women in industrial employment have also enhanced in that period.
JEL classification: E24, F14, F16

کلیدواژه‌ها [English]

  • export oriented industries
  • Iranian labour market
  • Trade Liberalization