بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولید‎کنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‎ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست‎های پولی تأثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده‎های ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره به‎عنوان شاخصی برای اندازه‎گیری حباب قیمت مسکن به‎کار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن می‎باشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل‎گیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است.
طبقه‌بندی JEL : C23، E3، R21، B23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effect of The Monetary Policy on House Price Bubble: A Cross-Country Study

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholizadeh 1
  • Behnaz Kamyab 2
چکیده [English]

Cycles fluctuations in housing investment and national economy, variation in consumers and producers behavior, deviation in allocation of economic resources, the aggravation of capital transfer in asset market, the variation of income distribution pattern and imbalance in resource and expenses are the consequences of fluctuations in housing prices. These consequences and its control and recognition have been an important subject on economics policy in recent decades. Macroeconomic and monetary policy variables have significantly affect on housing prices. In this paper we analyze the effect of monetary policy on housing prices bubble and we use panel data method with annual data from (1991-2004) for 18 countries.We use price-to-rent ratio approach to calculate house price bubble. Our results indicate that monetary policy and asset price variables are effective variable on housing bubble. Monetary policy variables have the most important effect on housing price and bubble formation in Iran and countries that have high price-to-rent ratio.
JEL classification: E3, B23, R21,C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • monetary policy
  • panel data
  • Price Bubble