تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده‎ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله‎ی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال می‎کند. هدف اول، بررسی فرضیه‎ی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعده‎ی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش‎های مختلف نشان می‎دهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، می‎بایست اثرات کوتاه‎مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه‎ ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعده‎ی بهینه پولی، طراحی و تلاش می‎شود تا با تعیین رشد بهینه‎ی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست‎گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست‎گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه‎مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه‎ی کاهش رشد اقتصادی کوتاه‎مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه‎های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفه‎ی خطیر سیاست‎گذار پولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy Rule in Case of Inflation Persistency of Iran: An Optimal Control Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan dargahi
  • Roya Sharbatoghli
چکیده [English]

This research follows two aims in case of the Iranian economy. First, study of the presence of inflation persistency, and second, looking for an optimal monetary policy rule. Results show that inflation in the economy of Iran is persistent, in which, short-term and long-term effects of monetary policy should be considered. For this purpose, a loss function for the central bank with arguments of inflation, output gap and the money supply growth, subject to the demand and Phillips curves, is minimized.
The importance of this issue is that by expansionary monetary policy, the economic growth in the short-term can be increased with high inflation bias. On the other hand, by contraction monetary policy, benefits gained in the form of inflation reduction at the cost of lower short-term growth. Therefore, balancing among costs and benefits of inflation targeting policy with regard to the output stability is crucial, as it is optimal for the central bank to allow for a high degree of policy gradualism or money supply smoothing.
JEL Classificat?on: E31, E32, E52, E58

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy of Iran
  • Inflation Persistence
  • monetary policy
  • optimal monetary rule