بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد اقتصاد - دانشگاه صنعت شریف

چکیده

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی‌های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می‌رسد، بازده‌های روزانه شاخص شرکت‎های کوچک‌تر، با تأخیر، دنباله‌روی بازده‌های روزانه شاخص شرکت‎های بزرگ‌تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛ ولی چنین ویژگی در بازده‌های ماهانه و فصلی شاخص‌ها مشاهده نمی‌شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص‌ها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده ‌شده است. وجود محدودیت‌ دامنه نوسان قیمت‌ها و قانون حجم مبنا در دوره‌ی مورد مطالعه، می‎تواند مهم‎ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.
طبقه‌بندی JEL: C30, C32, G10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Dynamic Investigation to Indexes Spillovers in Tehran Stock Exchange Using a Multivariate Dynamic Model

نویسندگان [English]

  • Shiva Zamani 1
  • Davood Souri 1
  • Mohsen Sanaei Alam 2
چکیده [English]

Return and volatility spillovers are important for portfolio selection, asset valuation and market efficiency investigation. Using a VAR-BEKK framework model, this paper investigates return and volatility spillover effects between three size-sorted equity indices in Tehran Stock Exchange (TSE). Although daily return of large stocks leads small stocks (lead-lag effect), there wasn’t any spillover effect in monthly and seasonal returns and volatilities. These results are against evidence of volatility spillovers in many stock markets that may be due to trading limits such as price limit and existence of base volume in TSE.
JEL Classification: C30, C32, G10

کلیدواژه‌ها [English]

  • lead-lag effect
  • Multivariate GARCH
  • Predictability
  • return and volatility spillovers
  • VAR-BEKK