ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

نویسندگان

استادیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرض وجود قطعیت کامل که در شرایط تحلیل اقتصادی ایستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگرچه تجزیه و تحلیل اقتصادی را آسان‎تر می‎کند، اما منطقی به نظر نمی‎رسد، زیرا در بیش‎تر پروژه‌ها زمان نقش مهمی را ایفا میکند. در این فاصله‎ی زمانی، مقدار درآمد و هزینه‎های آینده، تحت تأثیر عواملی قرار می‎گیرد که خارج از کنترل سرمایه‎گذار بوده و دقیقا قابل پیش‎بینی نیستند. لذا در عمل به‎دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، معمولا بین آن‎چه که پیش‎بینی شده و آن‎چه که تحقق یافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرایط ریسک و عدم قطعیت، حتی ممکن است با تغییر مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتیجه‎ی تحلیل اقتصادی تغییر کند.
در این مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان تلاش خواهد شد. این پژوهش برای نخستین بار اقدام به ارائه‎ی مدلی جهت ارزیابی طرح‎های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی می‌کند. هم‎چنین بررسی ادبیات موضوع در سایر کشورها نیز حاکی از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در این زمینه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزینه انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه از نظر تعمیم و کاربرد منطق فازی، به سایر روش‎های ارزیابی طرح‎ها نیز می‌تواند منحصر به فرد قلمداد شود.
طبقه‌بندی JEL : CO2، C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of Economic Projects in Uncertain Conditions (Fuzzy Approach)

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Ghasemi
  • Soheil Mahmoudzadeh
چکیده [English]

The Certainty assumption that is used in economic analysis, althouth is easier in analysis, may be but not logical because in most projects time is playing a key role. In this time horizon the amount of income and future costs affecting by factors that are not managable by investors and can not to be forecasted. Therefore in practice usually there is a gap between forecased and real variables. In risk and uncertainty condition the results of economic analysis could be altered by a few changes in uncertain parameter.
In this paper, the formulas for the analyses of fuzzy present value, fuzzy equivalent uniform annual value and fuzzy benefit–cost ratio are developed given some numeric examples. This paper one of the few researches which used a model for economic evaluation of projects with fuzzy logic.
JEL Classification: CO2, C61

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Economics
  • Fuzzy Uncertainty