نقدی دو لایه‌ بر روش‌شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن

نویسندگان

استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

مقاله‌ی معروف فریدمن، یعنی "روش‌شناسی علم اقتصاد اثباتی"، در شمار یکی از مهم‎ترین و بحث‌ برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش‌شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه‌ی کار یک اقتصاددان اثبات‌گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه ‌برانگیز خود را در مورد عدم ‌ضرورت واقع‌گرایانه‌بودن فرض‌‌ها به‌منزله‌ی کانون نگرش خود مطرح می‌کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره‌ی برخی از مهم‎ترین شکاف‌های منطقی و نظری موجود در مقاله‌ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت‌شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت‌شناختی نسخه‌ی فریدمن از روش‌شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم‎چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش‌بینی‌گرایانه‌ی فریدمن، آن چنان که در مقاله‌ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به‌لحاظ درونی از دشواری‌های مسأله‌برانگیزی رنج می‌برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه‌ی علم، در زمره‌ی نظریه‌های واپس‌گرایانه قرار می‌گیرد.
طبقه‌بندی JEL: B41، B49

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Two-fold Critique on Milton Friedman’s Instrumentalist Methodology

نویسندگان [English]

  • mahmod motavaselim
  • Ali Rostamiyan
چکیده [English]

Milton Friedman’s seminal article, “Methodology of Positive Economics”, is one of the most important and contentious works ever been discussed within the realm of economic methodology. In this article, on the basis of an instrumentalist approach to the nature of theorizing, Friedman declares the tenets of positive economics, and in this vein, he professes his disputable doctrine about “unrealistic assumptions” as the core of his view. In this article, we try to discuss over some logical and theoretical defects in Friedman’s article which essentially weakens his supportive arguments about his views (internal critique); furthermore, in the light of Lakatos’ epistemological framework, we take into consideration the epistemological status of Friedman’s predectivist instrumentalism (external critique) and we reach this conclusion that his approach is degenerating in Lakatosian term.
JEL Classification: JEL: B41، B49

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instrumentalism
  • Instrumentalist Economic Methodology
  • positivism