بررسی تأثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسه‎‎ی مدل‎های عمومی FAGARCH و MSM)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

2 پژوهش‎گر اقتصاد، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات‌ بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می‌پردازد. این بررسی بر اساس دو دسته‎ی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه‎جایی مارکف MSM برای داده‌های شاخص اصلی قیمت و داده‌های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهند که مدل‎های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده‌ها مانند حافظه‎ی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه‌ای بودن واریانس‎ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم‌تر و یا آرام‎تر است، موفق‌تر هستند. نشان می‌دهیم که تلاطم بازدهی‌ سهام در روزهای قبل از انتخابات به‎دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم می‌شود، افزایش می‌یابد، هم‎چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به‎دلیل شوک‎های سیاسی هم‎چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه‎گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به‎دست می‌آوریم. نتیجه نهایی این‎که دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل‎سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و می‌توان آن‎ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام به‎کار برد.
طبقه‎بندی JEL: G14, P16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Political News on Tehran Stock Exchange (AFIGARCA and MSM) Approach

نویسندگان [English]

  • gholamreza keshavarz 1
  • Hadi Heidari 2
1
2
چکیده [English]

This paper examines the impact of 2005 presidential election of Iran on the Tehran stock exchange volatility as a political shock. It uses GARCH family (FIEGARCH, EGARCH, and GARCH) and Markov Regime Switching (MRS) models as the analytical frameworks for the main the stock daily prices index. Our findings confirm statistical validity of ARIMA – FIEGARCH-X and AR(1) MRS as appropriate specifications. Furthermore, uncertainty in the market caused more volatility before the election and this volatility has continued after the election. Consequently, if the right party wins the election, the market volatility increases and it is actually what investors expect. In addition, MRS reveals that probability of staying in a high volatile situation on average is 0. 71 and the volatility duration in the market is 4 days.
JEL Classification: G14, P16

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARIMA-FIEGARCH-X and Markov Regime Switching
  • Political Shocks
  • Presidential Election
  • stock market volatility