اثرات مالیات‏ غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت می‎کند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه‏ها متحمل می‏شود. هریک از این فعالیت‏‏ها، دارای اثراتی متفاوت با ‏دیگری است. این مقاله در پی مطالعه‎ی برآیند اثرات اخذ مالیات‏های غیرمستقیم از تولیدات بخش‎های مختلف برای تأمین انواع هزینه‏‏های دولت است. با استفاده از مدل‏های داده - ستانده، تأثیر این سیاست‏ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه‏ای‏‏ مورد بررسی قرار می‏گیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستانده‎ی سال 1380 کشور تأمین می‏شوند. از ویژگی‏های این مطالعه بررسی هم‎زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه‏های حاصل از این مالیات است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص‏های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال‏ در جامعه می‏شود. با این حال میزان این اثرات در بخش‎های مختلف یکسان نیست.
طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Indirect Taxes and the Government Expenditures on Employment and Inflation: An Input-Output Analysis

نویسنده [English]

  • Nooraddin Sharify
چکیده [English]

Considerable indirect taxes are obtained to finance different expenditures of governments. The indirect taxes have different and to somewhat contrary effects in the economy. This paper investigates on the effects of the indirect taxes on sectors’ products to finance the government expenditures. Using an input-output analysis, the effects of this policy on the cost-push price inflation and employment are examined. To do so, an input-output table of Iran for the year 2001/2 is employed as database. A simultanous consideration to the contractionary effect of the indirect taxation with the expansionary effect of the expenditures financed by these taxes is taken into account. Results of the research demonstrates that excuting this policy leads to an increment in the value of the producer price index (PPI) as well as improvement in the level of employment. However, the size of these effects are different for different sectors of economy.
JEL classification: C670, E620, H230, J230

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost-push Inflation
  • Government expenditures
  • indirect tax
  • Input-Output Analysis
  • Jon creation