بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان به‎طور معنی‌داری کاهش یافت. با گسترش دامنه‎ی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت‌های جهانی و پس‌انداز خارجی تأکید می‎شود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان می‌دهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش‎تر از خانوارهای روستایی متأثر می‌کند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس‌انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش می‌دهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران می‌کند در نتیجه با کاهش اندک قیمت‌ جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس‌انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش می‌یابد، به‎طوری که کاهش 10 درصدی قیمت‌ کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس‌انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه‎ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش می‌دهد. با عمیق‌تر شدن دامنه‎ی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به‎طوری که با کاهش هم‎زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه‎ها 47/1 درصد کاهش می‌یابد.
طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Possible Effects of the Global Financial Crisis on the of Iranian Urban and Rural Households Income : A CGE approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • Mohamad Hassanzadeh 2
چکیده [English]

World financial Crisis Occurred in 2008 affected many countries and caused to slow significantly global growth. Financial crisis is already causing a considerable Slowdown in some developing countries. This paper focuses on the implications of the ongoing global financial crisis and economic downturn for Iran's household income. We emphasize on two channels by which financial crisis spread to developing countries: trade and foreign investment. Using CGE model for analyzing the effects of financial crisis on Iran's household income show shat decline in export and import commodity price affect urban household income more than rural household income. While export decline in price and foreign saving reduce household income, import price downturn, compensate income reduction and as a result, urban and rural areas Income decreas slightly. Using CGE model show that 10 percentage reduction in import and export prices and foreign saving decreas urban and rural households income respectively 1.96 and .8 percentage and enterprices income decrease by 0.01 percentage. Deepening financial crisis will have significant effects, so that 50 percentage decrease in import and export price and foreign saving decreases urban, rural and enterprices income by 11.5, 7.6 and 1.47 percentage respectively.
JEL classification: D58; D30; G01

کلیدواژه‌ها [English]

  • CGE Model
  • Financial Crisis
  • Household income
  • Iran