کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت‌های فلسفی و کاربردی

نویسندگان

1 استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه‌های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعه‎ی این مکاتب فکری وجود دارد، آن‌هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش‎تر دانشگاه‌ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم‌گیری بیش‎تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه‌های آن انجام می‌شود. پس، چرا مکاتب بدیل؟
این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح می‌شود. یکی این که از منظر فلسفه‎ی علم، در علوم انسانی و به‌طور مشخص در علم اقتصاد، نمی‌توان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم‌های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، می‌تواند تا حد زیادی پاسخ‌گوی نیاز ما در یافتن رهیافت‌ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد.
طبقه‌بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Vitality of Alternative Economic Approaches: Reflections on Philosophical and Applied Requirements

نویسندگان [English]

  • mahmod motavaselim 1
  • Mahmoud Mashhadi Ahamd 2
چکیده [English]

Considering the teachings of alternative economic school(s), a question is always posed on the necessity of such studies against the orthodox intellectual school. This question is more highlighted amidst the fact that the latter enjoys being labeled as "mainstream economics" and most economic and political decisions are made in most universities, academic circles as well as decision-making bodies according to the main trend.
This paper tries to find an answer for this question and proposes two arguments for it: Firstly, from the viewpoint of philosophy of science, limiting scientific studies to a certain paradigm is impossible in human sciences and specifically in economics. Secondly, reflecting upon various paradigms not only enriches scholars' understanding of the main paradigm, but it will meet their needs in an attempt to find new approaches and strategies as well when new social, political, economic and cultural concerns arise.
JEL Classifications: B00 ،B21 ،B15 ،B41 ،B50

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative approaches
  • economic schools
  • Epistemology
  • methodology
  • Paradigm
  • Philosophy of science