ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده

مالیه‎ی خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده‌ای جهانی است که در دهه‎ی 1980 به‎عنوان راه‎کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه‎ی خرد، با نوآوری‌های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثر بخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه‎ی خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه‎ی خدمات مالی خرد می-پردازند.
در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه‎ی خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته‎ی امداد در استان تهران جهت آزمون این مسأله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص‌هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه‎ی خرد و ویژگی‌های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج نشان می‎دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده‌اند، بیش‎تر است.
طبقه بندی JEL: I32 D63.H81

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assesment of Microfinance Effects on Household’s Income and Consumption

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Ghasemi 1
  • Mohammad Sattarifar 1
  • zeinab mortazavi far 2
چکیده [English]

Microfinance, banking to the poor, is a recent global phenomenon introduced as a way for combating the poverty in the 1970’s. Before that the poor were not allowed access to credit and loans due to the widespread belief that the poor could not repay loans. But microfinance movement with financial innovations reduced the costs and risks of lending to poor households, and presented as tool for reducing poverty. Today various countries use microfinance, also in Iran there are microfinance institutions.
This research tries to survey the impact of microfinance on household income and consumption. So that the household under cover of employment fund of KOMITE-EMDAD in Tehran province has chosen. In this study, ordinary least square method has selected to evaluate the effects of some variables like microfinance and household characteristics on household income and consumption.
The empirical results indicate that the income of households that used the credit of this fund has increased.
JEL Classifications: D63, H81, I32

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household Consumption
  • Household income
  • Microcredit
  • Microfinance