دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 1-233 (شماره 96 - پاییز 90) 
تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان

صفحه 65-87

رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی عمادزاده؛ علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی ناظمی


کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد)

صفحه 111-132

ناصر شاهنوشی؛ علی فیروززارع؛ میترا ژاله رجبی؛ محمود دانشور؛ سیاوش دهقانیان


محاسبه ی بازده‎ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن

صفحه 155-180

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ وحید بهروزی ایزدموسی