کینز در مقابل کلاسیک‎ها (آیا انقلاب کینزی رخ داده است؟)

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

چالش "کینز در مقابل کلاسیک‎ها"، مدت‎هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعاً نظریه‎ی جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سئوال تاریخی این است که آیا واقعاً انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش‎بینی پدیده‌ها باشد، آنگاه می‌توان دست‌کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک‎ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت‎های فلسفی- معرفتی، تفاوت‎های متدولوژیک و تفاوت‎های تئوریک.
تفاوت‎های فلسفی- معرفتی اساساً به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می‌شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه‎ی کلاسیکی دگرگون می‌شود. تفاوت‎های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می‎کند. از نقطه‌ نظر متدولوژیک، نقطه‎ی قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم‎ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه‌پردازی را می‌توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه‎گذاری و پس‎انداز، نرخ بهره‎‎ی سیاست‎گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت‎ها و دستمزدها، عدم تسویه‎ی بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه‎ی نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه‎ی ذکر شده رخ داده است.
طبقه‎بندی JEL: E20، B12، B22، B31، B41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Keynes Vs. Classics: Has the Keynesian Revolution Occurred?

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Gorji 1
  • Hamid Padash 2
چکیده [English]

The challenge of "Keynes vs. Classics" has been considered by economists and historians of economic thought. The centre of this challenge is: whether Keynes has really presented a new theory. In fact, the historical question is: whether the Keynesian Revolution has occurred? If we accept the Scientific Revolution concept as transforming a new paradigm in economic explanations and predictions, then, we can argue that there are three main differences between Keynes and the Classics. These differences, considered as the elements of Keynesian Revolution, are philosophic-epistemic, methodological and theoretical differences. The revolution, in terms of the nature of economics is considered to be a philosophic-epistemic difference. According to this aspect, Keynes transformed the nature of economics, as considered by classical economists. From the viewpoint of methodological difference, Keynes has used the equilibrium method for economic analysis. Furthermore, the most important theoretical elements are found in many categories such as investment, saving, interest rate, policymaking, rigidity of prices and wages, non-clearing of markets and uncertainty. The final conclusion is that the Keynesian Revolution has occurred in all these aspects.
JEL Classifications: E20، B12، B22، B31، B41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical Theory
  • Keynes
  • Keynesian Economics
  • Keynesian Revolution.