تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به دنبال آن است که رابطه‎ی میان کارگر و کارفرما و دولت را به کمک نظریه‎ی بازی‌ها تحلیل کند. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل می‌باشد و استراتژی‎های هر کدام از بازیکنان به صورت تمایل به تغییر وضع موجود و تمایل به حفظ وضع موجود تعریف شده است. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش می‌باشد که در آن هر سه بازیکن استراتژی تمایل به حفظ وضع موجود را انتخاب می‎کنند، هر چند که بیش‎ترین پیامد را برای آن‎ها در بر نداشته باشد. دلیل چنین اقدامی نیز آن است که انتخاب استراتژی تمایل به تغییر وضع موجود، برای هر کدام از بازیکنان همراه با ریسک خواهد بود و چون ریسک برای بازیکنان اهمیت ویژه‎ای دارد، آن‎ها ترجیح می‎دهند به تعادلی در بهره‌وری پایین دست یابند.
طبقه بندی JEL: C7, J17, J24, O15, O38

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship between Employee, Employer, and Government Based on Game Theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • Younes Brumand 2
چکیده [English]

This paper aims to analyze the relationship among the employee, the employer, and the government with the help of game theory. The game among these three players is of the sort of static games with complete information and the strategies used by each player have been determined in the figure of tending to change the current situation and tending to keep it. The equilibrium among this three players is a type of Nash equilibrium, that all players select strategy of tending to keep the current situation, although it doesn’t involve the maximum pay off for them. So the reason of this action is that the selection of the strategy of tending to change the current situation will be a risky one. And as risk is significant, they prefer to achive an equilibrium in low productivity.
JEL Classification: C7, J17, J24, O15, O38

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee
  • Employer
  • Game theory
  • government
  • static games