درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهرانMotavaselim@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

قتصاد مبتنی بر عصب‏شناسی از تعامل علوم عصب‏شناسی، اقتصاد و روان‌شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل‏های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخاب‏گر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می‏باشد- است. این مقاله، مزیت‏های اقتصاد مبتنی بر عصب‏شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش‏شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری‏پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده‏ است. از نظر این مقاله، به هر تقدیر باید توجه کرد که این برنامه‎ی جدید پژوهشی بنا به رسالت اولیه‎ی علم اقتصاد، موضوع مورد بررسی خود را واقعیت‏ها و آن‎چه هست، قرار داده و فرصتی برای ایجاد مفاهمه میان اقتصاددانان و حتی میان محققان علوم رفتاری و علم اقتصاد فراهم کرده است. مهم‎ترین ره‏آورد این شاخه‎ی علم اقتصاد را می‏توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‏گیرد. از این‌رو این برنامه‎ی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن‎ها قدم بر می‏دارد. روش دستیابی به هدف مطالعه، با تمرکز بر مقالات و مطالعات مهم انجام گرفته در این حوزه و با بررسی و ارائه انتقادات و جوابیه‏های موجود و متصور انجام گرفته است.
طبقه‏بندی JEL : B04, C91, D01, D87

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding of Economic Behaviour Based on Neurological Function and Cognitive Science

نویسندگان [English]

  • Mahmood Motavaseli 1
  • Mohammad Javad Rezaei 2
  • Mahdi Movahedi Beknazar 2
چکیده [English]

Neuroeconomics that has merged from the interaction of neuroscience, economics and psychology, is. Promising new approach to understanding human behavior in economic analysis, especially as an selector (that is the fundamental issue is economics). This article illustrate the advantages of neuroeconomics and with focus on methodology of economics and ability of this branch of economic for theorizing, is raised in defence of this branch. According to this article, should be noted that this new research program, based on the primary mission of the economics, created an opportunity for dialogue between economists and even among behavioural science and economics researchers. Knowing accuracy or incorrectly of assumptions (that used as base in economics) is the most important achievement of this branch of economics. Therefore neuroeconomics is not attempting to reject the previous theories, but takes steps to complete them.
JEL Classification: B04, C91, D01, D87

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral economics
  • cognitive science
  • Economic Man
  • Experimental Economics
  • Neuroeconomics
  • Preferences