اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)

نویسندگان

چکیده

با توجه به طبیعت متفاوت توابع تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ، رشداین بخشها اثر متفاوتی بر اشتغال خواهد داشت از سوی دیگر ، با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت ، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر خلق شغل برای زنان بر جای می گذارد.
در این مقاله با استفاده از روش داده – ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد برحسب میزان سواد و مهارت در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی ، تداوم این فرایند درایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تراثر مثبت دارد ، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است ، به علاوه ، بخش صنعت ( منسوجات ) بالا ترین ضریب اشتغال را برای زنان بی سواد دارا می باشد.در مورد زنان با تحصیلات متوسط بخش بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال می باشند

عنوان مقاله [English]

The Impact of Sectoral Growth on Job Creation for Women (An Input - Output Approach)

چکیده [English]

Because of the different nature ofproduction functions in various
sectors of the economy, and because of the gender seregation of the labor
market, the impact of various sectors' growth on the job creation for
women is not the same as for men.
In this paper, by applying an Input-output approach, labor use
cofficients are calculated for women on the basi,' of education and skills,
both for private and public sectors "of the economy.
The results reveal that the privatization had a fovorable impact on
women with high school diploma or lower, but had an adverse eJTect on
higher educated women. Furthermor, the highest job creating sectorslor
uneducated, highschool and higher - educated women were textile, health
and education respectively.