بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2)

نویسندگان

استاد یار دانشکدة اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بسیاری از گزارشاتی که در 20 سال اخیر ارائه شده‎اند، نشان می‎دهند که آلودگی هوا سبب صدماتی به سلامت انسان و محیط‎زیست شده است. تولید برق از سوخت‎ها‏ی فسیلی نیز یکی از مهم‎ترین منابع آلودگی و بخش قابل توجهی از این صدمات هستند.
قیمت برق در ایران مانند سایر کشورها، فقط شامل بخشی از هزینه‎های خصوصی تولید برق است و از اثرات خارجی اقتصادی در آن صرفه نظر شده است. در این تحقیق، هزینه‎های خارجی SO2 و NO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی محاسبه شده‎است.
نیروگاه برق شهید رجایی در بزرگراه تهران – قزوین واقع شده است. سیستم تولید برق این نیروگاه با سوخت فسیلی است و کاملا" وابسته به گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت و ظرفیت تولیدی آن 2000 مگا وات است. سیستم بر اساس نیروگاه برق فسیلی در 13 واحد پایه‎ریزی شده است. تعداد و نوع آن‎ها شامل واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی است و از 4 توربین بخاری با ظرفیت 1000 مگا وات، 6 توربین گازی با ظرفیت 640 مگا وات و 3 واحد بخاری با ظرفیت 375 مگا وات تشکیل شده است.
در این مقاله، هزینه‎های خارجی برای واحد بخاری نیروگاه محاسبه شده است. دی‎اکسید گوگرد و دی‎اکسید نیتروژن منتشر شده ازنیروگاه مزبور، با استاندارد بین‎المللی هوای آزاد در دو وضعیت عادی و حداکثر بار و در چهار فصل سال مقایسه شده و هزینه‎های خارجی SO2 وNO2 برای واحد بخاری، برابر 226/444 و 069/276 ریال بر کیلو وات ساعت محاسبه شده است. نتایج نشان می‎دهند که هزینة خارجی SO2 منتشره در دو فصل پاییز و زمستان، به‎دلیل بالا بودن مصرف سوخت مازوت در این دو فصل بیشتر است.
طبقه‎بندی JEL:F18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External Costs of Electricity Generation in Iran: Case study: SO2 and NO2 Emissions from Shahid Rajai Power Plant

چکیده [English]

Many reports that appeared during the last 20 years have shown that atmospheric pollution causes serious damage to human health and to environment. Electricity generation from fuel fossil is one of the major sources of pollution and considerable share of this damage.
The price of electricity in Iran, as in many other countries also, includes only the production of private costs and ignores any other external economic effects.
In this research, the external costs of SO2 and NO2 emissions have been calculated for Shahid Rajaii Power Plant.
Shahid Rajaii Power Plant is located at Tehran – Gavin free way. The system of Shahid Rajaii almost depends upon fuel oil, gas oil and natural gas. It's total capacity is almost 2000 MW. The system is based on fire Power Plant which consists of 13 units. There are 4 steam turbines with 1000 MW capacity, 6 gas turbines with 640 MW and 3 steam units with 375 MW.
In this paper, the external costs have been accounted for unit steam of power plant. The SO2 and NO2 emissions were compared with international standard of ambient air on four seasons, and in two conditions of Normal and Maximum load. The resulting external costs of SO2 and NO2 emissions were achieved about 444.226, 276.069 Ris/kWh.The results shows that the external costs of SO2 emission is highest due to high usage of fuel oil.
JEL classification: F18

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • NO2
  • Power Plant External Cost
  • SO2