کاهش هزینة مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونة موردی: میادین میوه و تره بار منطقة 5 تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد برنامه‎ریزی شهری و منطقه¬ای و کارشناس ارشد برنامه‎ریزی حمل و نقل

چکیده

برنامه‎‎ریزی فضائی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه‎های مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از این ابزار، می‎توان مکان بهینة استقرار انواع مختلف کاربری‎های اراضی شهری را تعیین کرد و تقاضای سفر به این کاربری‎ها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینة مبادله دست یافت. در این مقاله ضمن ارائة روشی برای محاسبة کاهش تقاضا از طریق مکان‎یابی کاربری زمین و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن، نتایج حاصل از به‎کارگیری این روش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدودة منطقة 5 شهرداری تهران عرضه شده است و در نهایت کاهش هزینة مبادلة ناشی از کاهش تقاضای سفر محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of transaction cost through spatial planning for optimum site selection in urban public centers (Case study: fruit and produce market in district five of Tehran)

چکیده [English]

Spatial planning is one of the powerful means for the reduction of transaction costs in the transportation sector.
Using this approach one can design and determine optimum of urban land use as well as cut down the traveling demand to different places and thereby achieve the reduction of transactions cost.
In this paper, though implicitly, we have tried to present and demonstrate a method for reducing demands through site selection land use and economic impact analysis.
The results of this study have been applied to a fruit and produce market in the district five of Tehran municipality. Finally the costs of the reduction of transactions arising from traveling demand have been calculated.
JEL Classification: D13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fruit and produce market
  • site selection land use
  • Transaction cost
  • traveling demand
  • weber problem