پدیده‌ی دو شغلی بودن در بازار کار مناطق شهری ایران کاربردی از مدل‎های انتخاب مضاعف در داده‎های پانل فردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی، شریف گروه علوم اقتصادی

2 پژوهشگر اقتصاد، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، گروه اقتصاد

چکیده

اشتغال در شغل دوم یک پدیده رایج در بازار کار ایران است. براساس داده‎های مرکزآمار ایران در حدود 20 % از شاغلان کشور در شغل دیگری نیز مشغول به کار هستند. این روند در طول سال‎های اخیر همواره در محدوده 20% در نوسان بوده است به گونه‌ای که از 18% در سال 1372 به حدود 19% در سال 1382 رسیده است. در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر این پدیده با استفاده از داده‎های پانل و از روش سه مرحله‎ای انتخاب مضاعف مورد بررسی قرارمی‌گیرد. به دلیل وجود متغیرهای سانسورشده و مشکل انتخاب نمونه‎ی مضاعف از روش‎های پروبیت دو مرحله‎ای برای داده‎های پانل استفاده شده است. داده‎های پژوهش از پرسشنامه اقتصادی اجتماعی خانوار در طی سال‎های 1380 تا 1382 تأمین شده است. نتایج تحقیق نشان می‎‎دهد که جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل به ترتیب مهم‎ترین عوامل تأثیر‎گذار بر انتخاب اول شغل در مناطق شهری ایران را تشکیل می‎‎دهند. در میان عوامل تأثیر‎گذار بر احتمال حضور فرد در شغل دوم نیز جنسیت و میزان دستمزد ساعتی در شغل اصلی بیش‎ترین میزان تأثیر بر حضور فرد در شغل دوم را دارا هستند. با توجه به این موضوع اهمیت میزان تأثیر دستمزد شغل اصلی بر احتمال حضور فرد در شغل دوم آشکار می‎‎گردد.
طبقه بندی JEL : J2, J6, J22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dual Job Holding in the Iran’s Urban Labor Market

نویسندگان [English]

  • gholamreza keshavarz 1
  • Sadegh Mohit 2
چکیده [English]

Dual job holding is widespread in Iran’s labor market, 18% of work force are holding second job in 1993, which increased to 19% in 2003. Using a rich three years panel data-set of socioeconomic characteristics of Iranian households, the article aims to examine the determinants of dual job holding across the individuals who have participated in the labor market. Since the issue of dual job holding is the result of a two selection processes by the individuals, we apply a dual sample selection technique in the econometric analysis, which is based on the Tunali(1985). Our findings explore that age, gender, marital status, education are the main determinants of work hours in the first job, and wage rate in the first job, gender and age are the main driving forces of the second job holding probability.
JEL Classification: J2, J6, J22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual sample selection
  • Individual Labor supply
  • moonlighting